Proxecto

GALEGO:
que é a nacional 550?

A Nacional 550 é a estrada que vai dende A Coruña ata Tui. En realidade, é  un leitmotiv para analizar esa cidade que se espalla por gran parte da nosa xeografía, esa urbe que algúns teóricos coinciden en cualificar de difusa, outros de fragmentada e incluso algúns de global. No caso de Galicia, este fenómeno concéntrase na franxa atlántica, ó redor de grandes infraestruturas, como a Autoestrada AP-9, o eixo ferroviario Norte-Sur, ou tamén, aquela máis doméstica como a Nacional 550, que se comporta como fío argumental deste traballo.

O noso propósito consiste en retratar como se constrúe o mundo suburbano galego, cales son as súas singularidades, cales son as súas semellanzas no marco dun escenario global, etc. Un discurso tecido con múltiples preguntas, algunhas con respostas, outras sen resolver… Todo coa idea de ir descubrindo unha cidade pouco explorada ata o de agora.

como analizamos a nacional 550?

O noso proxecto consiste nunha viaxe permanente e participativa pola Nacional 550 e as súas inmediacións. Pretendemos facer unha análise de abaixo a arriba, é dicir, fixarnos nas diferentes entidades formais que compoñen o noso territorio, ata ter unha visión global da cuestión. As unidades formais que detectamos ata o momento son as seguintes: vivendas illadas (ó pé da estrada), urbanizacións, núcleos rurais, polígonos e cidades medias.

Cada unha destas categorías será motivo dun estudo pormenorizado, dando lugar, de cada vez, a unha publicación. Neste intre, estreámonos cun libro introdutorio, denominado km 0 e o primeiro volume da colección km 36, as vivendas illadas. Ambos exemplares se poden adquirir dirixíndose a proxecto.n550@gmail.com.

quen analiza a nacional 550?

A publicación componse por reflexións do equipo N-550, formado pola deseñadora Noemí Díaz Patiño e os arquitectos Xulio Turnes Vieito e Ramón Viéitez Rodríguez, pero tamén cun amplo abano de colaboradores. A xente que nos acompaña nesta viaxe pertencen a dous perfís moi determinados. Por unha banda, contamos coa colaboración de académicos, de prestixio contrastado, e, por outro lado, con xoves artistas que nos dan o seu particular punto de vista sobre a materia.

Este blogue é un gran caixón de sastre, onde intentaremos ir colgando todo o material que teña que ver co noso proxecto. Agardamos que vos guste.

Para calquera aclaración ou suxestión podedes escribirnos a: proxecto.n550@gmail.com

CASTELLANO:

que es la nacional 550?

La Nacional 550 es la carretera que va desde A Coruña hasta Tui. En realidad, es  un leitmotiv para analizar esa ciudad que se desparrama por gran parte de nuestra geografía, esa urbe que algunos teóricos coinciden en calificar de difusa, otros de fragmentada e incluso algunos de global. En el caso de Galicia, este fenómeno se concentra en la franja atlántica, alrededor de grandes infraestructuras, como la autopista AP-9, el eje ferroviario Norte-Sur, o también, aquella más doméstica como la Nacional 550, que se comporta como hilo argumental de este trabajo.

Nuestro propósito consiste en retratar cómo se construye el mundo suburbano gallego, cuáles son sus singularidades, cuáles son sus semejanzas en el marco de un escenario global, etc. Un discurso tejido con múltiples preguntas, algunas con respuestas, otras sin resolver… Todo con la idea de ir descubriendo una ciudad poco explorada hasta ahora.

como analizamos la nacional 550?

Nuestro proyecto consiste en un viaje permanente y participativo por la Nacional 550 y sus cercanías. Pretendemos hacer un análisis de abajo a arriba, es decir, fijarnos en las diferentes entidades formales que componen nuestro territorio, hasta tener una visión global de la cuestión. Las unidades formales que detectamos hasta el momento son las siguientes: viviendas aisladas (pegadas a la carretera), urbanizaciones, núcleos rurales, polígonos y ciudades medias.

Cada una de estas categorías será motivo de un estudio pormenorizado, dando lugar, de cada vez, a una publicación. En este momento, nos estrenamos con un libro introductorio, denominado km 0 y el primer volumen de la colección km 36, las viviendas aisladas. Ambos ejemplares se pueden adquirir dirigiéndose a proxecto.n550@gmail.com.

quien analiza la nacional 550?

La publicación se compone de reflexiones del equipo N-550, formado por la diseñadora Noemí Díaz Patiño y los arquitectos Xulio Turnes Vieito y Ramón Viéitez Rodríguez, pero también con un amplio abanico de colaboradores. La gente que nos acompaña en este viaje pertenece a dos perfiles muy determinados. Por una parte, contamos con la colaboración de académicos, de prestigio contrastado, y, por otro lado, con jóvenes artistas que nos dan su particular punto de vista sobre la materia.

Este blog es un gran cajón de sastre donde intentaremos ir colgando todo el material que tenga que ver con nuestro proyecto. Esperamos que os guste.

Para cualquier aclaración o sugerencia podéis escribirnos a: proxecto.n550@gmail.com

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s